Przejdź do treści
deszczówka

Deszczówka: praktyczne metody magazynowania i wykorzystania wody opadowej w ogrodzie

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2024

Magazynowanie wody deszczowej w ogrodzie to praktyczny sposób wykorzystania zasobów naturalnych oraz zmniejszenia zużycia wody z sieci miejskiej. Systemy zbierania deszczówki pozwalają nie tylko na oszczędności finansowe, ale również na redukcję negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie odprowadzania wody burzowej do kanalizacji. Woda deszczowa, dzięki swoim właściwościom, jest doskonała do nawadniania roślin, gdyż jest wolna od chloru i innych dodatków chemicznych, które mogą występować w wodzie dostarczanej przez lokalne wodociągi.

Aby skutecznie magazynować i wykorzystać wody opadowe, konieczne jest zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz odpowiedni dobór i instalacja systemów gromadzenia wody. Równie istotne jest regularne czyszczenie i konserwacja urządzeń, aby zapobiec zanieczyszczeniu zgromadzonej wody oraz uniknąć problemów takich jak zatory czy rozwój mikroorganizmów. Wykorzystanie wody deszczowej do podlewania, mycia samochodów czy spłukiwania toalet to tylko niektóre z możliwości, jakie oferują systemy deszczówki, wprowadzając zrównoważone rozwiązania do codziennego życia.

Najważniejsze informacje

 • Gromadzenie wody deszczowej przyczynia się do oszczędności i ochrony środowiska.
 • Stosowanie się do przepisów prawnych jest kluczowe przy instalacji systemów deszczówki.
 • Regularna konserwacja zapewnia czystość i efektywność wykorzystywanej wody opadowej.

Znaczenie gromadzenia deszczówki

Gromadzenie deszczówki przynosi wiele korzyści, zarówno dla środowiska jak i użytkowników ogrodu. Jest to sposób na zmniejszenie zużycia wody pitnej oraz dostarczenie roślinom zdrowej wody bez zanieczyszczeń chemicznych.

Korzyści środowiskowe

Zebranie i wykorzystanie wody opadowej przyczynia się do redukcji obciążenia systemów kanalizacyjnych podczas intensywnych opadów. Ponadto, zmniejsza się ilość wody pobieranej z naturalnych źródeł, co chroni ekosystemy wodne i zapobiega ich nadmiernemu wykorzystywaniu.

Zalety dla ogrodu i roślin

Woda zgromadzona w zbiornikach na deszczówkę jest naturalnie miękka i nie zawiera chloru, co jest korzystne dla większości roślin. Używanie takiej wody wspiera zdrowy wzrost roślin i zapewnia im optymalne warunki do rozwoju.

Oszczędność wody pitnej

Wykorzystanie deszczówki do podlewania ogrodu pozwala na znaczne obniżenie rachunków za wodę. Jest to szczególnie istotne w regionach, gdzie woda pitna jest zasobem deficytowym, oraz w okresach suszy, kiedy to ograniczenia w dostępie do wody są wprowadzane.

Aspekty prawne magazynowania deszczówki

Magazynowanie wody opadowej w ogrodzie może być regulowane przez lokalne przepisy. Użytkownicy powinni dokładnie zaznajomić się z wymaganiami prawnymi oraz ograniczeniami obowiązującymi w ich regionie.

Lokalne przepisy

W różnych miejscach Polski przepisy dotyczące magazynowania deszczówki mogą się różnić. Przede wszystkim zalecane jest sprawdzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla swojej lokalizacji oraz zaznajomienie się z przepisami lokalnego samorządu terytorialnego. Na przykład, niektóre gminy mogą oferować dofinansowania lub ulgi podatkowe za instalację systemów gromadzenia deszczówki.

 • Sprawdzenie regulacji lokalnych:

  • Kontakt z urzędem gminy/miasta
  • Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Korzyści związane z regulacjami:

  • Możliwość uzyskania dofinansowania
  • Potencjalne ulgi podatkowe za ekologiczne rozwiązania

Wymagania i ograniczenia

Przy budowie systemu magazynowania deszczówki należy uwzględniać wymogi prawne, które mogą dotyczyć wielkości zbiorników czy metod ich instalacji. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochronę środowiska, na przykład poprzez zapobieganie zanieczyszczeniu wód gruntowych.

 • Podstawowe wymogi:

  • Zgodność instalacji z obowiązującymi normami, np. PN-EN
  • Odpowiednie zabezpieczenie zbiornika przed dostępem dzieci
 • Kwestie ekologiczne i bezpieczeństwa:

  • Zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód gruntowych
  • Stosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska

Systemy zbierania deszczówki

Systemy zbierania deszczówki są kluczowym komponentem efektywnego wykorzystywania opadów w ogrodzie. Pozwalają na gromadzenie wody deszczowej i późniejsze jej wykorzystanie podczas suszy lub dla oszczędności wody pitnej.

Rodzaje zbiorników

Istnieje wiele typów zbiorników do magazynowania wody deszczowej, które różnią się pojemnością, materiałem wykonania i przeznaczeniem. Pojemniki naziemne są najczęściej wybierane przez właścicieli domów ze względu na łatwy montaż i dostępność. Przykłady obejmują:

 • Plastikowe beczki: ekonomiczne i lekkie, dostępne w pojemnościach od 100 do 1000 litrów.
 • Kontenery IBC: mocniejsze, z większą pojemnością, rzędu 1000 litrów, często używane w rolnictwie.

Zbiorniki podziemne, choć droższe i wymagające prac instalacyjnych, oferują większą pojemność i są niewidoczne, co pozwala na estetyczne wkomponowanie ich w krajobraz ogrodu.

Dachy i rynny jako źródło wody

Dachy stanowią główne źródło wody deszczowej, a rynny odprowadzają ją do systemu zbierania. Niezbędne jest, aby rynny i rury spustowe były regularnie czyszczone, aby zapobiec zanieczyszczeniu wody oraz zatkaniom, które mogłyby zakłócić proces zbierania wody. Wybór materiału dla rynien (np. PVC, metal) powinien uwzględniać trwałość oraz warunki klimatyczne.

Filtry i metody oczyszczania

Filtry są istotnym elementem systemów zbierania deszczówki, zapobiegającym przedostawaniu się zanieczyszczeń do zbiorników. Metody oczyszczania mogą obejmować:

 • Filtry koszowe: instalowane na wlocie do zbiornika, zatrzymują większe zanieczyszczenia.
 • Filtry piaskowe: efektywnie usuwają drobne cząstki poprzez przepuszczanie wody przez warstwę piasku.

Oczyszczone w ten sposób wody mogą być używane do podlewania roślin, mycia samochodów i nawadniania ogrodu. Regularna konserwacja i czyszczenie filtrów jest kluczowe dla utrzymania jakości zgromadzonej wody deszczowej.

Przechowywanie i konserwacja wody

Przechowywanie wody opadowej wymaga zapewnienia jej czystości i odpowiedniego zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi. Konserwacja systemu magazynowania jest kluczowa do utrzymania jakości zgromadzonej wody.

Bezpieczeństwo wody

Aby zagwarantować bezpieczeństwo wody opadowej, należy regularnie usuwać zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak liście czy gałęzie, które mogą dostać się do systemu zbierania deszczówki. Istotne jest również stosowanie pokryw na zbiorniki, aby zapobiec dostawaniu się do wody owadów i gryzoni.

Metody przechowywania

Do magazynowania wody opadowej wykorzystuje się różne rodzaje zbiorników, takie jak:

 • Podziemne: osłonięte przed światłem słonecznym, zmniejszają ryzyko rozwoju alg.
 • Nadziemne: łatwiejsze w montażu, ale wymagają zabezpieczenia przed promieniowaniem UV i skrajnymi temperaturami.

W obu przypadkach kluczowe jest używanie materiałów odpowiednich dla kontaktu z wodą pitną.

Zima i działania profilaktyczne

W okresie zimowym należy opróżnić zbiorniki, aby zapobiec ich uszkodzeniu przez rozszerzającą się w wyniku zamarzania wodę. Regularne czyszczenie zbiorników oraz kontrola stanu technicznego elementów systemu, jak rury czy połączenia, zapewni ich długotrwałe funkcjonowanie.

Wykorzystanie wody deszczowej w praktyce

Magazynowanie i wykorzystanie wody opadowe w ogrodzie to ekonomiczny i ekologiczny sposób na zarządzanie zasobami naturalnymi. Odpowiednie systemy oraz techniki pozwalają na szerokie zastosowanie zebranej deszczówki.

Podlewanie ogrodu

Zastosowanie wody deszczowej do podlewania ogrodu jest jednym z najprostszych i najbardziej efektywnych sposobów jej wykorzystania. Woda deszczowa nie zawiera chloru ani wapnia, co jest korzystne dla wielu roślin. Może być zbierana w pojemnikach lub cysternach, a następnie wykorzystywana do:

 • Nawadnianie trawników
 • Podlewanie kwiatów
 • Nawadnianie upraw warzywnych

Zastosowanie w gospodarstwach domowych

Woda deszczowa może znaleźć zastosowanie również w gospodarstwie domowym, choć wymaga stosownych systemów filtracyjnych do niektórych zastosowań. Zbierana woda może być wykorzystywana do:

 • Spłukiwania toalet
 • Prania odzieży
 • Mycia pojazdów

Warto jednak pamiętać o konieczności instalacji odpowiednich filtrów.

Systemy nawadniające

Systemy nawadniające wykorzystujące wodę deszczową to coraz częściej stosowane rozwiązanie. Można tu wyróżnić systemy:

 • Kropelkowe
 • Rozpylające

Zintegrowane z pojemnikami na deszczówkę oraz pompami, zapewniają automatyczne nawadnianie roślin w zależności od potrzeb. Są one efektywne i mogą znacznie redukować zużycie wody pitnej.

Problemy i ich rozwiązywanie

Przechowywanie deszczówki wiąże się z wyzwaniami, które wymagają przemyślanych rozwiązań. Odpowiednie zarządzanie i utrzymanie systemu magazynowania zapewni jego efektywność i długowieczność.

Zapobieganie zanieczyszczeniom

Odprowadzanie wody opadowej może prowadzić do jej zanieczyszczenia. Należy więc zastosować środki zapobiegawcze:

 • Regularna inspekcja i czyszczenie: Rutynowe kontrole oraz czyszczenie rynien, zbiorników i systemów filtracyjnych zapobiegają gromadzeniu się zanieczyszczeń. Przeprowadzaj je co najmniej dwa razy w roku.
 • Filtry: Instalacja filtrów na wejściu do zbiorników może skutecznie odfiltrowywać większe zanieczyszczenia. Wybierz filtry adekwatne do przewidywanego stopnia zanieczyszczenia wody.

Radzenie sobie z przeciążeniem systemu

Systemy magazynowania deszczówki czasami mogą być przeciążone, szczególnie podczas intensywnych opadów.

 • Dopasowanie pojemności: Dobierz pojemność zbiornika odpowiednią do wielkości dachu i średniej ilości opadów w regionie.
 • Odprowadzanie nadmiaru wody: Ustawienie przelewu w strategicznym miejscu zapobiega przepełnieniu zbiornika i potencjalnym uszkodzeniom. Włącz systemy wypadowe lub rozsączające.

Najczęściej zadawane pytania

W tym dziale odpowiadamy na pytania dotyczące zbierania i wykorzystania wody deszczowej w ogrodzie, prezentując metody magazynowania, korzyści i rozwiązania techniczne.

Jakie są sposoby na zapobieganie nadmiarowi wody w zbiorniku na deszczówkę?

Aby zarządzać nadmiarem wody, można zastosować przelewy, które odprowadzą nadwyżkę do systemu kanalizacyjnego lub do gruntów w sąsiedztwie. Istotne jest także regularne czyszczenie zbiorników, aby zapobiegać przepełnieniu i zapewnienie efektywnego systemu odprowadzania wody.

Czy istnieją systemy filtracji wody deszczowej do użycia w ogrodzie?

Tak, istnieją różne systemy filtracji wody deszczowej, które są zdolne do usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych, a nawet biologicznych. Dzięki temu woda jest bezpieczniejsza dla roślin i może być używana do innych celów gospodarstwa domowego.

Jakie rodzaje zbiorników są najlepsze do przechowywania deszczówki?

Najlepiej sprawdzają się zbiorniki przeznaczone do gromadzenia wody opadowej, które są odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Do wyboru są zbiorniki plastikowe, metalowe z powłoką antykorozyjną, betonowe oraz te wykonane z innych materiałów ekologicznych, jak np. drewniane beczki.

Jakie są zalety użytkowania deszczówki w gospodarstwie domowym?

Użytkowanie deszczówki przynosi szereg korzyści, takich jak obniżenie rachunków za wodę, zmniejszenie zużycia wody pitnej i ograniczenie ilości wody odprowadzanej do kanalizacji. Jest to także ekologiczne rozwiązanie, które wspomaga zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi.

W jaki sposób można wykorzystać wodę opadową do nawadniania roślin?

Woda deszczowa zmagazynowana w ogrodzie może być użyta do nawadniania roślin za pomocą systemów kropelkowych, rozpylaczy, grabi deszczowych lub przez manualne podlewanie. Jest to szczególnie korzystne, ponieważ woda deszczowa zazwyczaj posiada lepsze właściwości dla roślin, niż woda z wodociągów.

Jakie są metody magazynowania wody deszczowej w ogrodzie?

Zasadnicze metody przechowywania wody deszczowej obejmują zastosowanie beczek, zbiorników naziemnych oraz cystern zakopanych w ziemi. Przechowywanie może się odbywać także przy wykorzystaniu stawów retencyjnych lub specjalnych worków do magazynowania wody.