Przejdź do treści
biologiczna oczyszczalnia sciekow

Biologiczna oczyszczalnia ścieków – czy warto?

W obecnych czasach społeczeństwo zyskuje świadomość ekologiczną i coraz chętniej podejmuje się zmian, w celu ochrony środowiska. Jednym z rozwiązań, które się do tego przyczynia, jest biologiczna oczyszczalnia ścieków, która zyskuje coraz więcej zwolenników. Na czym dokładnie polega biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków i w jaki sposób działa? Podpowiadamy!

Biologiczna oczyszczalnia ścieków – co to takiego?

Ścieki z gospodarstw domowych oraz fabryk trafiają do oczyszczalni ścieków, gdzie są filtrowane i oczyszczane z bakterii i wszelkich szkodliwych substancji, które są zawarte w wodzie. Jak podaje strona agencji rządowej GUS, istnieją cztery rodzaje oczyszczalni ścieków:

  • mechaniczne,
  • chemiczne,
  • biologiczne,
  • z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Każda z oczyszczalni stosuje inne metody do usuwania zanieczyszczeń, aby woda mogła być ponownie wykorzystana. Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest nowoczesnym i bardzo popularnym rozwiązaniem, które można zastosować w swoim gospodarstwie domowym.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków co to takiego

Biologiczna oczyszczalnia ścieków jak działa?

Społeczeństwo coraz częściej decyduje się na ekologiczne rozwiązania, ponieważ jest świadome, do jakich skutków może dojść, gdy harmonia w przyrodzie zostanie zachwiana. Osoby, które budują dom, często podejmują się wybudowania przyjaznej środowisku przydomowej maszyny. Dlaczego biologiczna oczyszczalnia ścieków zyskała na popularności? W jaki sposób działa?

Istnieją różne metody biologicznego oczyszczania ścieków, które dzięki naturalnym składnikom mogą w bezpieczny sposób zniwelować szkodliwe drobnoustroje, które mogłyby zaszkodzić środowisku.

Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego

Osad czynny to żywa zawiesina, w której skład wchodzą bakterie i pierwotniaki, które przybierają formę kłaczków (aglomeraty). W osadzie można także zauważyć larwy różnych owadów i pająków oraz nicienie, jest to naturalne zjawisko. Osad pomaga przy mineralizacji i rozkładzie związków organicznych zawartych w odpływających ściekach. Oczyszczalnia podzielona jest na 3 komory, w których odbywają się poszczególne procesy filtrowania ścieków:

  1. Osadnik wstępny (gnilny) – pierwsza komora, do której trafiają ścieki. Tutaj dochodzi do wstępnego oczyszczenia wody. Za pomocą osadu czynnego i tlenu eliminowane jest ok. 50-60% skażeń. Następnie ciecz odprowadzana jest do następnej komory przez filtr.
  2. Komora napowietrzania – na drugim etapie oczyszczania następuje napowietrzanie, które wspomaga oddzielenie osadu z mikroelementów, które są cięższe od cieczy.
  3. Osadnik wtórny – tutaj mieszanina oczyszczonej wody i osadu czynnego jest oddzielana – następuje sedymentacja. Następnie ciecz jest wylewana do zbiorników wodnych np. do jezior, rzek itp.

Dzięki biologicznej oczyszczalni wykorzystywane są mikroorganizmy, które niwelują wszelkie substancje szkodzące środowisku w bezpieczny i skuteczny sposób.

Oczyszczanie ścieków

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków – dlaczego warto się zdecydować?

Mała biologiczna oczyszczalnia ścieków jest świetnym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych, które znajdują się na terenie nieskanalizowanym. W przeciwieństwie do instalacji szamba nie jest wymagane częste i regularne wzywanie kosztownych firm specjalistycznych, które opróżnią szambo z nieczystości asenizacyjnych. Jest to także ekologiczna maszyna, która skutecznie pozbywa się szkodliwych zanieczyszczeń. Wiele biologicznych oczyszczalni posiada także certyfikaty, które wskazują na wysoką jakość urządzenia. Zapewnia to właściciela, że ścieki oczyszczane są do wody klasy II, która jest przyjazna dla środowiska i może trafić do naturalnych zbiorników, które funkcjonują jako kąpieliska lub są zamieszkałe przez zwierzęta wodne.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków odległości

Do poprawnego korzystania z biologicznej oczyszczalni ścieków trzeba wziąć pod uwagę odpowiednią odległość jej montażu od budynku, aby nie doszło do żadnych problemów z odprowadzaniem ścieków na żadnym etapie. Jakie odległości powinny zostać zachowane, aby spełnić kryteria poprawnego montażu?

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.:

„2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej:21)

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej; 

2) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.”

Zanim przejdzie się do budowy, trzeba sprawdzić, czy wszystkie odległości się zgadzają. W innym przypadku może dojść do problemów prawnych oraz użytkowych.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków – koszt

Koszt budowy biologicznej oczyszczalni ścieków jest wysoki w porównaniu do zwykłej studni, jednak jest to inwestycja, która w ciągu 3 lat się zwraca ze względu na niskie koszty utrzymania, które wynoszą ok. 250 zł. Sama budowa wraz z materiałem wynosi ok. 11 000 zł.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków to świetne rozwiązanie dla gospodarstw domowych, które liczą 4 członków. Mieszkając na terenie nieskanalizowanym przydomowa oczyszczalnia to świetna inwestycja, która pozwoli zaoszczędzić pieniądze i chronić środowisko.