Przejdź do treści

Jakie są zastosowania drabin ewakuacyjnych z koszem ochronnym?

Drabiny ewakuacyjne są niezbędnym elementem wyposażenia wielu budynków. Bez nich nie da się zapewnić bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej. Służyć mogą jednak też innym celom.

W jakich budynkach musi znajdować się drabina ewakuacyjna?

Drabiny ewakuacyjne stanowią niezbędny element wykończenia budynków przemysłowych, hal oraz magazynów. Zgodnie z prawem, wszelkie tego typu obiekty muszą posiadać pionową zewnętrzną drabinę (w określonych sytuacjach z koszem ochronnym), która umożliwi zejście z dachu lub wejście na niego w sytuacji kryzysowej. Tak, ewakuacja nie zawsze polega na opuszczaniu budynku. Tak dzieje się podczas pożaru, wybuchu lub w razie im podobnych zagrożeń. W wypadku jednak powodzi, droga ewakuacji często wiedzie pod górę, na dach – i dlatego tak bardzo potrzebne są drabiny ewakuacyjne. Oczywiście, muszą się one odznaczać solidną konstrukcją i odpornością, a także spełniać szereg norm i wymagań.

Czy drabina ewakuacyjna musi być wyposażona w kosz ochronny?

Zależy to od jej wysokości. Obowiązek zainstalowania zestawów z koszem ochronnym zachodzi, kiedy drabina jest wyższa niż trzy metry. Z kolei, jeśli wysokość drabiny przekracza dziesięć metrów, konieczne jest umieszczanie na niej dodatkowych podestów spoczynkowych. Inny wymóg dotyczy szerokości między szczeblami – nie może ona przekraczać trzydziestu centymetrów.

Minimalna szerokość drabiny pionowej z koszem ochronnym wynosi pięćdziesiąt centymetrów. Kosz musi być na tyle blisko ludzkiego ciała, żeby ochronił wschodzącą lub wchodzącą po drabinie osobę przed upadkiem, ale nie może ograniczać swobody ruchów i spowalniać. Dlatego jego szerokość powinna wynosić od siedemdziesięciu do osiemdziesięciu centymetrów.

Oprócz kosza ochronnego i spełnienia prawnych wymogów, poziom bezpieczeństwa poruszania się po drabinie ewakuacyjnej zwiększają też antypoślizgowe szczeble, a także materiał, z którego wykonany został zestaw. Do produkcji drabin ewakuacyjnych z koszem ochronnym używa się między innymi:

  • aluminium;
  • stali i aluminium;
  • aluminium anodowanego;
  • stali ocynkowanej;
  • stali nierdzewnej.

Jakie jeszcze inne zastosowania ma drabina ewakuacyjna z koszem ochronnym?

Oprócz zejścia z dachu budynku lub wyjścia na niego w sytuacji kryzysowej (pożar, powódź, inne zagrożenie), drabiny takie mają też odmienne zastosowania. Służą po prostu dbałości o budynek, zapewnieniu jego sprawności technicznej oraz bezpieczeństwa użytkownikom i osobom znajdującym się w pobliżu. Umożliwią lub ułatwiają wykonanie prac naprawczych i konserwatorskich samego dachu i urządzeń, które zostały na nim umieszczone (wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, paneli fotowoltaicznych, anten, itd.), a także prac sezonowych, takich jak odśnieżanie. Rzecz jasna, podczas wykonywania tychże prac oraz poruszania się po drabinie, należy bezwzględnie stosować się do norm BHP.

Ważną kwestią przy wyborze drabiny jest jej solidność i wytrzymałość, m.in. na warunki atmosferyczne. Dzięki nim drabina dłużej zachowa swoje parametry techniczne związane z bezpieczeństwem oraz komfortem użytkowania.
Istotne jest również to, by decyzji o tym, jaką drabinę wybrać, nie pozostawiać osobom trzecim. Może mieć to naprawdę fatalne konsekwencje.