Przejdź do treści

Temperatura spalania oleju opałowego – o czym warto wiedzieć?

Olej opałowy to powszechnie używane paliwo służące do zasilania systemów ogrzewania, między innymi w domach i budynkach komercyjnych. W artykule skupimy się na zagadnieniach związanych z temperaturą spalania i zapłonu oleju opałowego – w tym na bezpieczeństwie użytkowania tego rozwiązania grzewczego.

Olej opałowy jest spalany w wysokiej temperaturze; dzięki temu proces ten odbywa się w sposób efektywny. Temperatura spalania oleju opałowego jest regulowana automatycznie – kocioł sam dostosowuje parametry pracy w zależności od potrzeb użytkownika. Ważniejszym terminem jest jednak temperatura zapłonu, w której substancja wydziela ilość pary niezbędnej do wytworzenia łatwopalnej mieszaniny.

Temperatura zapłonu oleju opałowego wynosi 55 stopni Celsjusza. Jest to ważne głównie ze względu na bezpieczeństwo – wysoka temperatura zapłonu oznacza, że olej nie zapali się przy normalnych temperaturach otoczenia. To sprawia, że ryzyko przypadkowego zapłonu jest mniejsze. 

Spalanie oleju opałowego a temperatura w zbiorniku

Temperatury mają istotny wpływ zarówno na efektywność procesu spalania, jak i na właściwości oleju opałowego. W przypadku, gdy olej jest magazynowany w zbyt niskiej temperaturze, może dojść do wytrącenia parafiny – związku chemicznego, który odpowiada za liczbę cetanową oleju (wskaźnik zdolności do samozapłonu). Z tego powodu usunięcie węglowodorów parafinowych z oleju jest niemożliwe, jednakże przy niskich temperaturach mogą one powodować zapychanie przewodów. Z tego powodu należy magazynować olej opałowy w dodatniej temperaturze lub zamontować kable grzewcze samoregulujące.

Czy spalanie oleju opałowego jest bezpieczne?

Wysokie temperatury osiągane wewnątrz kotła olejowego zdecydowanie nie powinny wzbudzać powodów do obaw. Ważne jest, aby system grzewczy był regularnie i prawidłowo konserwowany. Niewłaściwa obsługa kotła olejowego, o którym przeczytać można na stronie Ekoterm.pl może spowodować, że proces spalania nie będzie przebiegać w sposób efektywny, co wiąże się nie tylko ze zwiększonym zużyciem paliwa, ale także z produkcją niebezpiecznego gazu – tlenku węgla – który jest efektem ubocznym spalania przy niedostatecznej ilości tlenu. Instalacje olejowe wymagają znacznie rzadszych przeglądów, niż ma to miejsce w przypadku ogrzewania bazującego na węglu i drewnie, niemniej jednak nie należy o nich zapominać.

Podsumowując, dzięki wysokiej temperaturze zapłonu, olej opałowy to jeden z najbezpieczniejszych materiałów grzewczych. Korzystają z niego zarówno klienci indywidualni, ogrzewający pomieszczenia w swoich domach, jak i przedsiębiorcy, którzy chcą utrzymać optymalną temperaturę w pomieszczeniach roboczych. Poza tym, że jest bezpieczny, należy pamiętać, iż instalacje centralnego ogrzewania bazujące na kotłach olejowych są praktycznie bezobsługowe. 

Aby w pełni korzystać z dobrodziejstw tego rozwiązania, potrzebujesz wysokiej jakości oleju opałowego – takiego jak olej grzewczy Ekoterm. Kupisz go u jednego z autoryzowanych dystrybutorów, którzy realizują dostawy na terenie całej Polski. Nie czekaj – skontaktuj się z wybranym dostawcą i zapewnij sobie ciepło nawet w 24h od momentu złożenia zamówienia.