Przejdź do treści
wentylacja w domu

Wentylacja w domu jednorodzinnym – podstawowe zasady i najlepsze praktyki

Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2024

Wentylacja w domu jednorodzinnym to kluczowy element zapewniający odpowiednią jakość powietrza i komfort życia jego mieszkańców. Jest to system odpowiedzialny za wymianę powietrza wewnętrznego na zewnętrzne, co pozwala usunąć zanieczyszczenia, nadmiar wilgoci a także dostarczyć świeże powietrze do oddychania. Zrozumienie podstaw wentylacji i wybór najlepszego dla naszego domu systemu jest ważny zarówno ze względów zdrowotnych, jak i ekonomicznych.

Projektowanie systemu wentylacyjnego powinno być przemyślane i dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników, a także specyfikacji danego budynku. Różnorodność dostępnych na rynku urządzeń wentylacyjnych umożliwia dobranie optymalnej opcji, która będzie efektywnie współpracować z budynkiem i jego mieszkańcami. Montaż i instalacja systemu, a także jego późniejsza konserwacja i użytkowanie, wpływają bezpośrednio na efektywność energetyczną budynku oraz na poziom hałasu, który może być generowany przez działanie wentylacji.

Najważniejsze informacje

 • Zapewnienie odpowiedniego systemu wentylacyjnego w domu jednorodzinnym jest niezbędne dla zdrowia i komfortu mieszkańców.
 • Wybór, projektowanie i montaż wentylacji powinny być dostosowane do potrzeb domowników oraz specyfikacji budynku.
 • Regularna konserwacja wentylacji znacząco przyczynia się do efektywności energetycznej domu i zmniejszenia poziomu hałasu.

Podstawy wentylacji w domu jednorodzinnym

Wentylacja jest kluczowym elementem zapewniającym zdrowe i komfortowe środowisko mieszkalne. W przypadku domów jednorodzinnych istotne jest, aby system wentylacyjny był dobrze zaprojektowany i skuteczny.

Rodzaje wentylacji:

 • Naturalna – opiera się na naturalnym przepływie powietrza przez otwory wentylacyjne.
 • Mechaniczna – wykorzystuje urządzenia do wymuszania obiegu powietrza.

W tabeli poniżej zaprezentowano różnice między wentylacją naturalną a mechaniczną:

WentylacjaZaletyWady
Naturalnaniskie koszty eksploatacjimniejsza kontrola nad przepływem powietrza
Mechanicznawysoka efektywnośćwyższe koszty instalacji i eksploatacji

Wymagania dotyczące wentylacji:

 • Zapewnienie ciągłego dopływu świeżego powietrza.
 • Usuwanie zanieczyszczonego powietrza i wilgoci.

Elementy systemu wentylacyjnego:

 • Przewody dopływowe i wywiewne.
 • Kratki wentylacyjne.
 • Wentylatory (w przypadku wentylacji mechanicznej).

Podczas projektowania systemu wentylacyjnego należy uwzględnić wielkość pomieszczeń, ich przeznaczenie oraz liczbę mieszkańców. Regularne czyszczenie i konserwacja systemu wentylacyjnego są niezbędne dla zachowania optymalnej jakości powietrza. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak rekuperacja, pozwala na odzyskiwanie ciepła z wywiewanego powietrza, co jest korzystne zarówno dla zdrowia, jak i ekonomii użytkowania domu.

Rodzaje systemów wentylacyjnych

Wybór odpowiedniego systemu wentylacyjnego jest kluczowy dla zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza w domu jednorodzinnym. Poniżej przedstawiono trzy główne rodzaje systemów, które można zastosować.

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna polega na naturalnym przepływie powietrza, gdzie ciepłe powietrze unosi się do góry i jest zastępowane chłodniejszym powietrzem z zewnątrz.

Zalety:

 • Niski koszt instalacji i eksploatacji.
 • Prosta budowa bez konieczności stosowania elektrycznych wentylatorów.

Wady:

 • Efektywność uzależniona od warunków atmosferycznych.
 • Może być niewystarczająca w szczelnych, nowoczesnych domach.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna wymusza obieg powietrza za pomocą wentylatorów. Istnieją dwa podstawowe typy:

 • Wentylacja mechaniczna wywiewna: usuwa zużyte powietrze z pomieszczeń.
 • Wentylacja mechaniczna nawiewna: dostarcza świeże powietrze z zewnątrz.

Zalety:

 • Niezależność od warunków pogodowych.
 • Możliwość filtrowania i oczyszczania powietrza.

Wady:

 • Wyższe koszty instalacji.
 • Konieczność regularnej konserwacji.

Wentylacja hybrydowa

Wentylacja hybrydowa łączy elementy systemów grawitacyjnych i mechanicznych, adaptując się do bieżących potrzeb wentylacyjnych. 

Charakterystyka:

 • Automatyczne przełączanie między trybem naturalnym a mechanicznym.
 • Optymalizacja zużycia energii i wydajności wentylacji.

Zalety:

 • Elastyczność działania.
 • Zbalansowany koszt instalacji i eksploatacji w porównaniu do pełnej wentylacji mechanicznej.

Wady:

 • Większa złożoność systemu niż w przypadku standardowych instalacji.

Projektowanie systemu wentylacyjnego

Projektowanie odpowiedniego systemu wentylacyjnego w domu jednorodzinnym jest kluczowe dla zapewnienia komfortu i zdrowia mieszkańców. System wentylacyjny powinien być zaprojektowany z uwzględnieniem następujących czynników:

 • Powierzchnia mieszkalna: Im większa przestrzeń, tym większa wymagana wydajność systemu wentylacyjnego.
 • Liczba mieszkańców: Większa liczba osób wymaga zwiększonego obiegu powietrza.
 • Indywidualne potrzeby: Alergiczne czy astmatyczne predyspozycje mieszkańców mogą wymagać specjalistycznych filtrów.

Należy pamiętać o:

 1. Analizie lokalnych przepisów budowlanych dotyczących wentylacji.
 2. Wyborze typu wentylacji (naturalna, mechaniczna, hybrydowa).
 3. Określeniu miejsc wyprowadzenia powietrza zużytego.

Dobór komponentów jest niezwykle ważny. Elementy takie jak przewody wentylacyjne, kratka wentylacyjna, rekuperator muszą stanowić spójny system. Dobry projekt uwzględnia:

 • Izolację akustyczną przewodów, by ograniczyć hałas.
 • Efektywność energetyczną, np. poprzez instalację rekuperatora.
 • Materiały o odpowiedniej jakości, które zagwarantują długotrwałe użytkowanie systemu.

Nie należy pomijać roli zastosowania automatyki, która może poprawić efektywność systemu wentylacyjnego, dostosowując jego pracę do bieżących potrzeb użytkowników.

Projektowanie systemu wentylacyjnego powinno być przeprowadzone przez specjalistów, którzy dostosują rozwiązania do indywidualnych warunków danej nieruchomości.

Wybór odpowiednich urządzeń wentylacyjnych

Przy wyborze urządzeń wentylacyjnych do domu jednorodzinnego, konieczne jest rozważenie kilku kluczowych czynników. Przepływ powietrza oraz efektywność energetyczna to priorytety, które wpływają na zdrowie mieszkańców i koszty eksploatacji.

Typy wentylacji:

 • Wentylacja naturalna: wykorzystuje naturalne siły wiatru i ciężar grawitacyjny do przemieszczania powietrza.
 • Wentylacja mechaniczna: wymaga zastosowania wentylatorów i innego sprzętu do kontrolowania przepływu powietrza.

Kryteria wyboru:

 • Wydajność: Urządzenie powinno spełniać wymagania przepływu powietrza zgodne z normą PN-83/B-03430.
 • Cicha praca: Urządzenie o niskim poziomie hałasu zapewni komfort.
 • Filtracja: Systemy z zaawansowanymi filtrami zatrzymają większość zanieczyszczeń.

Tabela doboru urządzenia w zależności od powierzchni:

Powierzchnia (m²)Typ wentylacjiPrzykładowe urządzenie
do 100NaturalnaKratki wentylacyjne
100-200Mechaniczna wywiewnaWentylator kanałowy
powyżej 200Mechaniczna nawiewno-wywiewnaCentrala wentylacyjna z rekuperatorem

Zaleca się wybór urządzeń wentylacyjnych z atestami i certyfikatami, które potwierdzają ich jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Należy także zwrócić uwagę na funkcje dodatkowe, takie jak systemy regulacji wilgotności czy rekuperacja energii, które mogą znacząco poprawić efektywność całego systemu.

Montaż i instalacja wentylacji domowej

Instalacja odpowiedniego systemu wentylacyjnego jest kluczowa dla komfortu i zdrowia mieszkańców. Montaż wentylacji w domu jednorodzinnym powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanych specjalistów, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu.

Wybór systemu:

 • Naturalna: wykorzystuje naturalne siły (wiatr, różnice temperatur).
 • Mechaniczna: wymusza ruch powietrza za pomocą wentylatorów.

Etap planowania:

 1. Lokalizacja nawiewników: niezbędne do zapewnienia efektywnego przepływu powietrza.
 2. Przeprowadzenie obliczeń: określenie potrzebnej wydajności systemu wentylacyjnego.
 3. Dobór urządzeń: wentylatory, filtry, rekuperatory.

Montaż:

 • Należy pamiętać o szczelności: nieszczelności mogą prowadzić do strat energii.
 • Izolacja przewodów wentylacyjnych: zapobiega kondensacji i zwiększa efektywność energetyczną.

Bezpieczeństwo i przepisy:

 • Przestrzeganie lokalnych norm budowlanych.
 • Użycie materiałów odpornych na ogień.

Konserwacja:

 • Regularne czyszczenie filtrów i przewodów,
 • Kontrola wydajności systemu.

Dokumentacja oraz gwarancja: Ważne jest, aby zachować wszelką dokumentację techniczną oraz gwarancję na wykonane prace i zamontowane urządzenia.

Kluczowe aspekty użytkowania i konserwacji systemu wentylacyjnego

Regularne użytkowanie i konserwacja systemu wentylacyjnego jest niezbędne do utrzymania dobrej jakości powietrza w domu oraz zapewnienia długotrwałej pracy urządzeń. Istnieje kilka kluczowych aspektów, na które należy zwrócić szczególną uwagę:

Czyszczenie i wymiana filtrów: Zanieczyszczone filtry mogą obniżyć wydajność systemu wentylacyjnego i zwiększyć zużycie energii. Zaleca się okresową kontrolę i:

 • Wymianę filtrów co 3-6 miesięcy
 • Czyszczenie filtrów zgodnie z instrukcją producenta

Sprawdzanie przewodów wentylacyjnych: Nieszczelne lub zablokowane przewody mogą ograniczać przepływ powietrza, dlatego powinny być regularnie inspekcyjne. Użytkownik powinien:

 • Zweryfikować uszczelnienie przewodów
 • Usunąć zanieczyszczenia i obstrukcje

Kontrola nawiewników i wywiewników: Przepływ powietrza nie może być zakłócony przez zablokowane nawiewniki i wywiewniki. Wskazana jest:

 • Czyszczenie raz na kilka miesięcy
 • Sprawdzenie swobody przepływu powietrza

Obsługa urządzeń wentylacyjnych: Regularna konserwacja urządzeń wentylacyjnych według zaleceń producenta zapewnia ich bezawaryjne działanie. Ważne jest:

 • Przestrzeganie harmonogramu przeglądów technicznych
 • Wdrażanie ewentualnych aktualizacji oprogramowania

Monitorowanie wilgotności i jakości powietrza: Stałe monitorowanie poziomu wilgotności i zanieczyszczeń jest kluczowe dla komfortu i zdrowia mieszkańców. Użytkownikom zaleca się:

 • Korzystanie z hygrometrów i czujników jakości powietrza
 • Reagowanie na nietypowe odczyty i dostosowanie ustawień systemu wentylacyjnego

Staranną konserwacją i regularnym monitorowaniem można zapewnić, że system wentylacyjny będzie niezawodnie służył przez wiele lat, utrzymując zdrowe środowisko w domu jednorodzinnym.

Normy prawne i standardy jakościowe

W Polsce wentylacja w domach jednorodzinnych regulowana jest przez szereg przepisów, które zapewniają bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa minimalne wymogi dla systemów wentylacyjnych.

Podstawowe normy to:

 • PN-EN 15251:2012: Parametry środowiska wewnętrznego dla projektowania i oceny wydajności energetycznej budynków
 • PN-EN 13779:2007: Wentylacja w pomieszczeniach użytkowych – Wymagania ogólne

Istnieje także szereg norm dotyczących jakości powietrza wewnętrznego, takich jak:

 • PN-EN ISO 16000: środowiskowe aspekty jakości powietrza wewnętrznego
 • PN-EN 16798: części dotyczące jakości powietrza wewnętrznego

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 1253/2014, systemy wentylacyjne muszą spełniać kryteria efektywności energetycznej, co wpływa na projektowanie nowoczesnych systemów rekuperacyjnych i ich wydajność.

Każdy budynek musi być projektowany w taki sposób, aby zapewnić dostęp do świeżego powietrza, minimalizować ryzyko powstawania pleśni i kondensacji, a także ograniczyć straty ciepła wynikające z wentylacji. Projektanci i wykonawcy muszą przestrzegać ustalonych wytycznych oraz stosować się do wymogów rozporządzeń lokalnych i krajowych.

Nowoczesne rozwiązania i technologie wentylacyjne

Współczesne technologie wentylacyjne znacząco przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w domach jednorodzinnych. Wśród kluczowych rozwiązań wyróżniać można systemy wentylacyjne z rekuperacją, które umożliwiają odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego. Efektywność tych systemów może wynosić nawet do 90%.

Ponadto, na uwagę zasługują także inteligentne systemy zarządzania klimatem, które dzięki zastosowaniu czujników i algorytmów są w stanie dostosować parametry wentylacji do bieżących potrzeb użytkowników. Oznacza to, że w momencie zwiększonej obecności osób lub wzmożonej aktywności, system zwiększy przepływ świeżego powietrza.

Wybrane technologie:

 • Mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła (MVHR)
  • Wykorzystuje wymienniki ciepła
  • Możliwość integracji z systemami grzewczymi
 • Inteligentne systemy wentylacyjne
  • Adaptacja do warunków wewnętrznych
  • Kontrola za pomocą aplikacji mobilnej
 • Filtracja powietrza
  • Zastosowanie filtrów HEPA
  • Oczyszczanie powietrza z alergenów i zanieczyszczeń

W dzisiejszych czasach nie można też pominąć znaczenia filtrów cząstek stałych, które skutecznie redukują obecność szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu, w tym PM2.5 i PM10. Wiele nowoczesnych systemów oferuje także moduły do nawilżania lub osuszania powietrza, które mogą być szczególnie przydatne w utrzymaniu optymalnego poziomu wilgotności wewnątrz pomieszczeń.

Znaczenie wentylacji dla zdrowia i komfortu mieszkańców

Wentylacja w domu jednorodzinnym pełni kluczową rolę dla zachowania zdrowia mieszkańców oraz zapewnienia im komfortu życia. Stale dostarczany świeży powietrze wpływa na obniżenie stężenia szkodliwych substancji takich jak tlenek węgla, formaldehydy oraz lotne związki organiczne, które mogą wydzielać się z mebli i materiałów budowlanych.

Czyste powietrze ma również fundamentalne znaczenie dla osób cierpiących na alergie. Dzięki efektywnej wentylacji możliwe jest znaczące zmniejszenie liczby alergenów, takich jak pyłki czy roztocza, co bezpośrednio przekłada się na zdrowie i samopoczucie alergików.

Wentylacja wpływa także na regulację wilgotności powietrza w pomieszczeniach, co ma bezpośredni wpływ na zapobieganie rozwoju pleśni i grzybów, które mogą być przyczyną chorób układu oddechowego.

Oto kluczowe korzyści wentylacyjne dla zdrowia:

 • Redukcja szkodliwych substancji: usunięcie z powietrza szkodliwych gazów i zanieczyszczeń.
 • Zmniejszenie koncentracji alergenów: poprawa komfortu życia osób z alergiami.
 • Regulacja wilgotności: zapobieganie powstawaniu pleśni i grzybów.
 • Zapobieganie zatruciom tlenkiem węgla: zwłaszcza w budynkach z nieprawidłowo działającymi urządzeniami gazowymi.
 • Poprawa ogólnego samopoczucia: stała wymiana powietrza ma zbawienny wpływ na stan psychiczny i fizyczny mieszkańców.

Komfort termiczny jest kolejnym ważnym aspektem, na który wpływa prawidłowo działająca wentylacja. Odpowiednia cyrkulacja powietrza umożliwia utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach, co jest szczególnie ważne podczas ekstremalnych temperatur zewnętrznych.

Oszczędności energetyczne i wentylacja odzyskująca ciepło

Odpowiednio zaprojektowany system wentylacyjny może przyczynić się do znaczących oszczędności energetycznych w domu jednorodzinnym. Wentylacja odzyskująca ciepło (rekuperacja) stanowi kluczowe rozwiązanie pozwalające na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Rekuperatory wykorzystują energię cieplną z powietrza wywiewanego, aby ogrzać świeże powietrze napływające do wnętrza budynku.

Główne korzyści rekuperacji:

 • Zmniejszenie utraty ciepła: System rekuperacji pozwala na odzyskanie do 90% ciepła zawartego w powietrzu wywiewanym.
 • Redukcja kosztów: Mniejsza potrzeba ogrzewania przekłada się na niższe rachunki za energię.
 • Poprawa komfortu: Dom jest stale zaopatrzony w świeże, odpowiednio ogrzane powietrze.
ParametrZalety rekuperacji
Efektywność odzyskuDo 90% ciepła
Koszty eksploatacjiNiskie dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na energię
Jakość powietrzaWysoka – ciągła wymiana na świeże powietrze
Wpływ na środowiskoPozytywny – ograniczenie emisji CO2

Rekuperatory są dostępne w różnych wariantach, dostosowanych do potrzeb danej nieruchomości. Istotne jest, aby dobrać urządzenie o odpowiedniej wydajności i zwrócić uwagę na jego klasę energetyczną. Wybór modelu o wyższej klasie energetycznej może przynieść dodatkowe oszczędności.

Regularne serwisowanie i czyszczenie rekuperatora zapewnia jego długotrwałe i efektywne działanie. Należy także pamiętać o stosowaniu odpowiednich filtrów, które mają wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach oraz na efektywność systemu odzysku ciepła.

Wentylacja a efektywność energetyczna budynku

Wentylacja ma kluczowe znaczenie dla utrzymania odpowiedniego klimatu w domu jednorodzinnym, a także wpływa na efektywność energetyczną budynku. Odpowiednio zaprojektowane i zainstalowane systemy wentylacyjne pozwalają na minimalizację strat ciepła, jednocześnie zapewniając dostęp świeżego powietrza.

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją to skuteczne rozwiązanie, pozwalające na odzysk ciepła z wywiewanego powietrza. Dzięki temu ogrzewanie domu jest bardziej wydajne, a zużycie energii może być znacznie niższe.

Zaleta wentylacji z rekuperacjąOpis
Zmniejszenie kosztów ogrzewaniaWymiana powietrza bez dużych strat ciepła.
Wysoka jakość powietrza wewnętrznegoFiltracja powietrza z zanieczyszczeń i alergenów.
Regulacja wilgotnościZapobieganie nadmiernej wilgoci i pleśni.

Istotna jest również izolacyjność termiczna budynku, która w połączeniu z odpowiednią wentylacją, ogranicza konieczność dodatkowego ogrzewania. Nowoczesne systemy wentylacyjne mogą być wyposażone w czujniki jakości powietrza, które regulują pracę systemu zależnie od zapotrzebowania, co dodatkowo przyczynia się do oszczędności energetycznych.

Wybór systemu wentylacyjnego powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb budynku oraz preferencji użytkowników. Profesjonalne doradztwo i instalacja przez specjalistów gwarantuje, że system będzie pracował efektywnie i bezawaryjnie, przynosząc oszczędności i komfort mieszkańcom.

Zagadnienia akustyczne w wentylacji domowej

Komfort akustyczny w domu jednorodzinnym jest równie ważny jak jakość powietrza. Nieodpowiednio zaprojektowany i zainstalowany system wentylacyjny może generować hałas, który negatywnie wpływa na życie mieszkańców.

Rodzaje hałasu

 • Hałas przewodzony: Dźwięki, które rozchodzą się przez elementy konstrukcyjne domu.
 • Hałas powietrzny: Dźwięki emitowane przez pracę urządzeń wentylacyjnych.

Źródła hałasu

 • Agregaty wentylacyjne
 • Przepływ powietrza przez kanały
 • Elementy instalacji np. klapy, filtry

Sposoby izolacji akustycznej

 • Montaż tłumików hałasu: Działają na zasadzie pochłaniania dźwięków przez materiały izolacyjne.
 • Zastosowanie elastycznych połączeń: Łączenia między kanałami a urządzeniami wentylacyjnymi powinny być elastyczne, by minimalizować przenoszenie dźwięków.
 • Dedykowane rozwiązania materiałowe: Użycie materiałów o wysokich parametrach izolacyjności akustycznej do budowy kanałów wentylacyjnych.

Ważne parametry

 • Poziom natężenia dźwięku: Określany w decybelach (dB), nie powinien przekraczać norm określonych dla stref mieszkalnych.
 • Częstotliwość: Niskie częstotliwości są trudniejsze do wyeliminowania, wymagają specjalnych rozwiązań izolacyjnych.

Zastosowanie powyższych rozwiązań zminimalizuje ryzyko zakłóceń akustycznych w domowej wentylacji, zapewniając jednocześnie wysoki komfort użytkowania.

Wentylacja w domu jednorodzinnym – Często zadawane pytania

Odpowiednia wentylacja w domu jednorodzinnym zapewnia zdrowy mikroklimat i bezpieczeństwo użytkowników. Poniższe pytania i odpowiedzi dotyczą kluczowych aspektów wentylacji.

Jakie są wymagane przepisy dotyczące wentylacji w domu jednorodzinnym?

W Polsce, przepisy dotyczące wentylacji określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza zgodnie z normami.

W jaki sposób samodzielnie zainstalować wentylację w domu jednorodzinnym?

Samodzielna instalacja wentylacji wymaga przede wszystkim zaplanowania układu kanałów wentylacyjnych oraz dobrania właściwych urządzeń. Zaleca się konsultację z fachowcem, który pomoże dobrać system odpowiadający potrzebom domu.

Jakie funkcje pełnią kratki wentylacyjne w domu i gdzie je umieścić?

Kratki wentylacyjne są elementem systemu wentylującego, który umożliwia prawidłową cyrkulację powietrza. Umieszczane są zwykle w ścianach zewnętrznych lub w oknach, w miejscach zapewniających efektywny przepływ powietrza.

Czy istnieją rozwiązania wentylacyjne dla domów bez komina?

Dla domów bez tradycyjnego komina dostępne są systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperatory), które nie wymagają kominów i są efektywne energetycznie.

Jak można zmodernizować system wentylacji w starym domu?

Modernizacja systemu wentylacji w starym domu może obejmować instalację wentylatorów nawiewnych lub wywiewnych, dodatkowe kratki wentylacyjne, a także montaż systemu rekuperacji.

Czym różni się wentylacja grawitacyjna od mechanicznej w kontekście używania w domu jednorodzinnym?

Wentylacja grawitacyjna wykorzystuje naturalne różnice temperatur i ciśnień do wymiany powietrza, natomiast wentylacja mechaniczna wymaga zastosowania wentylatorów do wymuszania przepływu powietrza, co jest bardziej efektywne, lecz wymaga zasilania elektrycznego.