Przejdź do treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa na rusztowaniach dla majsterkowiczów

Rusztowania zdecydowanie ułatwiają prowadzenie prac na wysokości, jednak źle wykonane mogą stanowić pozór bezpieczeństwa, tak naprawdę stanowiąc śmiertelne zagrożenie. Warto wiedzieć jak powinno być wykonane rusztowanie i jak się po nim poruszać.

Jak ustawić rusztowanie?

Najpierw zapoznaj się z instrukcją montażu i użytkowania rusztowania, dostarczoną przez producenta.

Pamiętaj też, że rusztowanie powinno być ustawione na stabilnym podłożu. Stopy konstrukcji powinny opierać się na podkładach ułożonych prostopadle wobec ściany budynku.

Ważne są też pomosty rusztowania, powinny być one pełne i zabezpieczone przed samoistnym przemieszczeniem, np. w wyniku chodzenia po nich.

Rusztowanie z zewnętrznych stron powinno być wyposażone w poręcz ochronną na wys. 1,1 m i krawężnik o wysokości 15 cm.

Rusztowanie powinno stać nie dalej niż 20 cm od ściany budynku, a jeśli to niemożliwe, należy je uzbroić w poręcz pośrednią od wewnętrznej strony.

Zakotwicz rusztowanie do ściany! Uchroni je to przed wywróceniem i niekontrolowanym przemieszczeniem.

Najwyższy pomost powinien być położony nie wyżej, niż 1,5 m nad linią kotwienia. Cała konstrukcja rusztowania może wystawać ponad linię kotew nie wyżej, niż 3 m.

Pomosty w ciągach komunikacyjnych rusztowania muszą mieć zamykane włazy.

Jakie są podstawowe zasady BHP przy rusztowaniach?

Przystępując do pracy na rusztowaniu zaopatrz się w odpowiednią odzież ochronną, dostosowaną do pory roku: rękawice ochronne, pełne buty z podeszwą antypoślizgową, odporne na przebicia i zgniecenia, hełm ochronny. W zależności od charakteru prac będziesz potrzebował też np. okularów ochronnych, ochrony twarzy albo ochronników słuchu.

Wspinaj się na rusztowanie wyłącznie od wewnętrznej strony, po przeznaczonych do tego drabinach. Odpowiednie miejsce do zakupu takiej drabiny – alve.pl.

Pion komunikacyjny powinien być oddalony co najmniej o 20 cm od stanowiska pracy. Przed wejściem na rusztowanie sprawdź, czy jego konstrukcja jest stabilna i zabezpieczona przed wywróceniem.

Zapewnij bezpieczeństwo osobom wokół rusztowania na ziemi, wyznacz strefę niebezpieczną w odległości min. 6 metrów od krawędzi konstrukcji. Możesz zamiast tego zabezpieczyć rusztowanie siatką. Pamiętaj, że metalowe rusztowanie musi być uziemione, by chronić przed porażeniem prądem!

Czego nie wolno robić na rusztowaniu?

Wystrzegaj się montowania rusztowania bez stosowania środków ochronnych.

Nie wchodź na rusztowanie od jego zewnętrznej strony, nie wspinaj się na poręcze.

Nie pracuj na rusztowaniu po zmroku, bez odpowiedniego oświetlenia, w czasie gęstej mgły, podczas silnego deszczu, śniegu. Unikaj pracy na oblodzonym rusztowaniu i w czasie porywistego wiatru.

Nie zostawiaj na rusztowaniu materiałów po zakończeniu pracy!

Stosując się do powyższych zasad będziesz miał pewność, że Twoje rusztowanie jest bezpieczne.