Przejdź do treści

Dom energooszczędny – wymagania Prawa budowlanego

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2022

Czy budowa domu energooszczędnego to chwilowy trend, czy może trwała zmiana w kwestii wyboru idealnego projektu domu? W dzisiejszych czasach dużo uwagi skupia się wokół ekologii, dbania o środowisko, przemyślanych i rozsądnych decyzji. Ten trend ma swoje odzwierciedlenie także w obszarze wyboru projektu domu, jego budowy, parametrów i zastosowanych rozwiązań, wpływających na późniejszą eksploatację tej wymarzonej przestrzeni. Czym jest dom energooszczędny i jakie wymagania prawne musi spełnić, aby można było określać go tym mianem?

Dom energooszczędny, czyli jaki? Wyróżniki domu energooszczędnego

Projektowanie domu to proces i wyzwanie dla architektów, którzy oprócz dbałości o walory estetyczne projektowanej bryły i wnętrz, muszą pamiętać o wygodzie i bezpieczeństwie przyszłych użytkowników domu, proponując odpowiednie rozwiązania funkcjonalne. Obecnie, duży nacisk kładzie się na zwiększenie efektywności energetycznej nowych domów, poprzez minimalizowanie ich zapotrzebowania na energię. Dom energooszczędny zużywa jak najmniejszą ilość energii do codziennej eksploatacji (oświetlenia, ogrzewania, zasilania urządzeń), pozyskując jednocześnie energię z odnawialnych jej źródeł. Na podwyższenie standardu energetycznego bryły wpływają poniższe czynniki:

  • kształt bryły – projekty domów o prostej formie, z minimalną powierzchnią przegród zewnętrznych i z dużą ilością przeszkleń od południa sprawdzą się idealnie,
  • usytuowanie budynku względem stron świata, które pozwala wykorzystać naturalnie zmieniające się światło, a tym samym i energię słoneczną,
  • jakość i parametry wykonania izolacji, w tym eliminacja mostków termicznych,
  • szczelny i ciepły montaż stolarki, w tym zastosowanie stolarki zewnętrznej o niższym współczynniku przenikania ciepła,
  • szczelność i wysoka jakość izolacji termicznej wszystkich przegród zewnętrznych; zastosowanie termoizolacji o odpowiedniej grubości 20 cm dla ścian, 30 cm dla stropodachu,
  • układ funkcjonalny i lokalizacja pomieszczeń względem siebie; właściwy podział na strefę ciepłą i strefę zimną,
  • zastosowanie wysokosprawnej wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, dzięki któremu ciepło z powietrza wywiewanego na zewnątrz zostanie odzyskane, przy jednoczesnym zapewnieniu stałej wymiany powietrza,
  • montaż instalacji pozyskujących energię z odnawialnych jej źródeł: panele fotowoltaiczne, solarne, pompa ciepła.

Przepisy Prawa budowlanego dotyczące energooszczędności domów

Przepisy Prawa budowlanego w Polsce obligują, by każdy nowy budynek oddawany do użytku spełniał ściśle określone parametry energetyczne. Proces podnoszenia efektywności energetycznej domów rozpoczął się 1.01.2014 r., kiedy to weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie. Podzielony na trzy etapy proces zaostrzania dopuszczalnych wartości współczynników dotyczył parametrów przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych, dachu, okien oraz wskaźnika EP. EP to parametr, określający roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną i dotyczy 1m2 powierzchni użytkowej podanej w kWh/(m2*rok). Zgodnie z obowiązującymi od 31.12.2020 roku Warunkami Technicznymi maksymalna wartości EP wynosi 70 kWh/(m2*rok). Parametry energetyczne domu są wyliczane i monitorowane na etapie projektowania. Wskaźnik zużycia energii podany w kWh/(m2*rok) znajduje się w charakterystyce energetycznej każdego zakupionego projektu. Finalne parametry dotyczące energooszczędności domu zależą od wymienionych powyżej czynników, w tym także od profesjonalizmu ekipy budowlanej, ich rzetelności i staranności w wykonywaniu prac, jak również od dodatkowych, współpracujących ze sobą systemów pozyskiwania energii ze środowiska naturalnego.

Budowa domu to proces, na który składa się dużo zmiennych. Inwestorzy, którzy są na początku tej drogi, szukają odpowiedniego projektu oraz chcą pozyskać rzetelną wiedzę, mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z Doradcami Projektowymi ARCHON+. Pracownia oferuje różnorodną kolekcję, liczącą ponad 2300 gotowych projektów domów, które spełniają normy, wynikające z przepisów Prawa budowlanego. Wśród nich znajdują się zarówno projekty domów parterowych, piętrowych, z poddaszem użytkowym, w tym projekty małych domów, projekty domów tanich w budowie, projekty domów na wąską działkę i wiele innych. Zapraszamy na www.archon.pl