Przejdź do treści
okno 3 szybowe

Okna trzyszybowe czy dwuszybowe? Sprawdź, które wybrać

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2020

Wybór okien do naszego domu lub mieszkania może wydawać się łatwy. Oferta rynku jest bardzo duża i stale rośnie, proponując coraz to bardziej nowoczesne rozwiązania. Warto, jednak, przed zakupem zastanowić się, jakie okna będą w odpowiedni sposób faktycznie spełniały swoją rolę i które z nich będą najlepiej dobrane do otoczenia, w jakim żyjemy. Może okazać się, że wybór wcale nie jest oczywisty.

Przenikalność cieplna okien

Obecnie, klimat jaki panuje w naszym kraju nie skłania raczej do montażu instalacji grzewczej o dużej wydajności. Zwracamy uwagę na ocieplenie budynku, szczelność drzwi oraz okien, jednak istotną rolę w termoregulacji odgrywają także szyby. Nie od dzisiaj wiadomo, że szkło działa w połączeniu z promieniami słonecznymi jak soczewka. Mając to na uwadze, warto przyjrzeć się jednemu z parametrów, jakim jest tak zwany współczynnik przenikalności ciepła. Powszechnie oznaczony jest literami „Ug”, gdzie „g” wskazuje na jego wartość.

W prostym tłumaczeniu, określa procentowy stosunek ilości promieni słonecznych padających na okno do ilości promieni, jakie przenikają do wnętrza pomieszczenia, w którym okno jest zamontowane. Jest to tak zwana przenikalność, której standardowa wartość wynosi 50%. Czym większy współczynnik, tym większe zyski energii odczuwalne będą w domu. Jest to jeden z podstawowych parametrów charakteryzujących okna, który przeliczany jest na 1 metr kwadratowy szyby. Im niższa jest wartość współczynnika, tym zdolność energetyczna okien jest lepsza. Definicję tę często obrazuje się za pomocą następującego wzoru: W = Uw · h · m2 · ΔT, gdzie:

  • W oznacza ilość ciepła przepływającego przez okno,
  • Uw- współczynnik przenikania ciepła,
  • h- czas badania,
  • m2- powierzchnia oka,
  • ΔT- różnice temperatur.

Uwzględnia on, zatem, wszelkie konieczne parametry jakie są niezbędne dla rzetelności badania. Określenie współczynnika musi być zgodne z normą PN-EN ISO 10077-1, które określają cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi oraz żaluzji. Leży to w kompetencjach jednostek notyfikujących. Możliwe jest, jednak, odstępstwo od tej zasady i określenie wartości przez samego producenta okien, pod warunkiem, że sposób jej wyliczenia jest akceptowany przez wspomniane jednostki.

Wymagania dotyczące maksymalnej wartości współczynnika określa załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Dokonuje się w nim podziału na okna balkonowe oraz drzwi. Wartości te ulegają zmianie na przestrzeni czasu. Ostatnia aktualizacja nastąpiła 1 stycznia 2017 roku, natomiast, nowe wartości będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Należy pamiętać, że energia cieplna, jaka jest dostarczana do naszych wnętrz za pośrednictwem okien nie może być głównym źródłem ciepła. Szyby nie są alternatywnym źródłem energii. Mogą one pełnić jedynie funkcję uzupełniającą w warunkach, kiedy dogrzanie pomieszczenia jest wyjątkowo ciężkie lub w okresie dużego nasłonecznienia chcemy w nieznaczny sposób zredukować koszty ogrzewania.

okna dwuszybowe

Okna energooszczędne

Biorąc pod uwagę kwestie oszczędności ciepła, warto zwrócić uwagę na okna energooszczędne. Przyjmuje się, że właśnie przez okna oraz drzwi wydostaje się na zewnątrz najwięcej ciepła. Przytoczona cecha energooszczędności to jedynie umowna nazwa okien zbudowanych zgodnie z nowoczesnymi technologiami, których konstrukcja w możliwie najwyższym stopniu ogranicza utraty termiczne. Są także określane mianem tak zwanych ciepłych okien. Obecnie, w nowoczesnym budownictwie nastawionym na oszczędność, a niejednokrotnie na alternatywne źródła energii, ich montaż jest standardem. Również, w tym przypadku, kluczową rolę odgrywa wspomniany współczynnik przenikalności ciepła.

Trend w budownictwie niesie za sobą również konsekwencje prawne. Wskazują na to zmiany przewidziane od stycznia 2021 roku, wskazujące na nowe wartości dopuszczalnej przenikalności okien. Obecnie, dopuszcza się ją na poziomie 1,1 W dla okien pionowych oraz 1,3 W dla połaciowych. Ujednolicona wartość zmniejszona będzie do 0,9 W. To, co konstrukcyjnie wpływa na wartość Uw to, przede wszystkim, pakiety szybowe z ciepłymi ramkami dystansowymi oraz powłokami niskoemisyjnymi, profile okienne wysokiej klasy, kliny izolacyjne, okucia oraz uszczelki.

Spośród wielu czynników, najważniejszym jest zastosowanie izolacji cieplnej oszklenia. Z uwagi na to, że szyba jest dużo lepszym izolatem, niż ramy okienne, czym większą powierzchnię zajmuje szkło, tym lepiej dla właściwości termicznych okna. Zwłaszcza, w nowoczesnych konstrukcjach, stosowane są szyby powlekane specjalną powłoką tlenku metali, tak zwaną powłoką niskoemisyjną. Działa ona w ten sposób, że przepuszcza promienie słoneczne charakteryzujące się krótką długością fal przy jednoczesnym ograniczeniu uwolnienia z budynku długich fal. Praktycznie rzecz ujmując, promienie słoneczne, a w konsekwencji ciepło, jest absorbowane do wnętrza, natomiast stopień jego uwolnienia jest znaczenie ograniczony.

Spośród wielu czynników mających istotne znaczenie, jeśli chodzi o elementy konstrukcyjne okien energooszczędnych, kluczową rolę pełni technika montażu i jego odpowiednie wykonanie. Wybierając specjalistę, powinniśmy zdecydowanie postawić na doświadczenie i dokładność wykonania prac. Wskazane jest także zwrócenie uwagi, czy określona firma jest certyfikowana przez producenta marki okien. Wprawdzie, koszty związane z usługą mogą być zdecydowanie wyższe, jednak w dłuższej perspektywie prawidłowo zamontowane okna dadzą nam znaczne oszczędności.

Izolacja akustyczna okien

Jak wskazano, energooszczędność jest ważnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę przy wyborze okien. Inną jednak cechą, która zapewne pozytywnie wpłynie na komfort życia codziennego, jest izolacja akustyczna okien. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza w sytuacji, gdy mieszkanie lub dom umiejscowiony jest w obszarze narażonym na większe oddziaływanie akustyczne czynników zewnętrznych (bliskie sąsiedztwo linii kolejowych, lotniska, centra miast). Oczywiście, z czasem można przyzwyczaić się do każdych warunków, jednak nie chodzi tu o akceptowanie hałasu z przyzwyczajenia, a o komfort życia.

Rozwiązaniem jest montaż okien PCV o odpowiednim poziomie właściwości w zakresie izolacji akustycznej. Pojawi się tu, zatem, kolejna ważna wartość, jaką jest współczynnik izolacji akustycznej. Wyrażona jest ona za pomocą normy 14351-1+A1:2016. Nieco inaczej, niż w przypadku walorów termicznych, nie narzuca ona żadnych wymagań producentom, pozostawiając pewną dowolność w zakresie deklarowania wartości tego współczynnika. Aby go określić, korzysta się z tak zwanych widomych wskaźników adaptacyjnych C i Ctr. Bierzemy, zatem, pod uwagę każdego rodzaju dźwięki, zarówno o średniej i wysokiej częstotliwości (C) oraz o niskiej i średniej częstotliwości (Ctr).

okna trójszybowe

Okna trzyszybowe – opinie

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań, jakie stawia sobie wielu inwestorów, jest wybór rodzaju okien w realizowanym projekcie. Ma on znaczenie nie tylko z uwagi na kwestie stricte kosztowe, ale także ze względu na liczne walory użytkowe. Pojawiają się tu argumenty związane z izolacją termiczną, akustyczną czy, chociażby, ognioodpornością. Konieczne jest też, aby przemyśleć kwestię niejednolitego wyposażenia domu w zakresie rodzaju okien. Nie jest nakazane, by w każdym pomieszczeniu znajdowały się okna jednego typu. Okna z potrójną szybą są skonstruowane w ten sposób, że pomiędzy 3 warstwami szkła znajdują się dwie komory wypełnione gazem- kryptonem lub argonem. Ten pierwszy ma większą gęstość, co oznacza, że działa jeszcze wydajniej w celu zmniejszenia utraty temperatury.

Wady okien trzyszybowych

Każde rozwiązanie niesie za sobą pozytywne i negatywne strony. Skupiając się na wadach wykorzystania okien trzyszybowych, należy uznać, że nie ma ich wiele. Jedną z nich jest przepuszczalność światła. Konfrontując ją z tą samą wartością w przypadku okien dwuszybowych, oczywistym wydaje się, że dodatkowa warstwa szkła hamuje docierające z zewnątrz promienie słoneczne. Przyjmuje się, że różnica występuje na poziomie około 5- 10%. Można, również, dostrzec pewne aspekty w zakresie energooszczędności. Przez okno trzyszybowe dociera nieco mniej ciepła emitowanego przez promienie słoneczne. Są to jednak wartości bardzo nieznaczne i jeśli nie zwracamy na to szczególnej uwagi, różnice te będą się zacierały.

Osoby, których zmysł techniczny jest zdecydowanie bardziej rozwinięty, zwracają uwagę na kwestie konstrukcyjne. Oczywistym wydaje się, że przy dodatkowym elemencie okna, jego waga musi być również nieco wyższa. Wydaje się jednak, że przy konstrukcji domu lub mieszkania, która jest pewna i znosi nacisk innych elementów, ten aspekt nie powinien mieć większego znaczenia. Niestety, praktyka wielu firm wytwarzających takie produkty zmierza w złym kierunku. Chcąc zaproponować Klientom swoistą nowość, stosują w oknach trzyszybowych lżejsze, często gorsze jakościowo podzespoły (na przykład cieńsze szkło). Wadą, dla potencjalnego inwestora, może okazać się także cena. Jest ona wyższa od dwuszybowych rozwiązań.

Zalety okien trzyszybowych

Pozytywnym aspektem trzyszybowych okien będą, zapewne, kwestie termiczne, jednak nie ujęte od strony dostarczania ciepła do wnętrza, ale jego utrzymania. Przyjmuje się, że to rozwiązanie docenią osoby grzejące gazem, pelletem lub drewnem. Dodatkowa warstwa pozytywnie wpływa na utrzymanie temperatury. Również, osoby dysponujące oknami dachowymi 3- szybowymi będą entuzjastami tego rozwiązania. Dużo lepiej sprawdzą się w zakresie odporności na czynniki zewnętrzne, takie jak: wilgoć, niska bądź wysoka temperatura. Zapewnią też większe bezpieczeństwo w przypadku bardziej ekstremalnych zjawisk, na przykład opadu gradu.

okna dwuszybowe czy trzyszybowe

Kiedy wybrać okna dwuszybowe?

Podwójnie oszklone okna mogą być dobrą inwestycją dla starego lub o cienkiej termoizolacji domu. Są też takie pomieszczenia, w których instalacja tego typu okien będzie wskazana, np. piwnica lub garaż. W niedocieplonych budynkach, o małej liczbie i wielkości okien, montaż opcji z trzema szybami jest pozbawiony sensu, ponieważ nie wpłynie to na polepszenie bilansu energetycznego i zimne powietrze będzie się przedostawać przez przegrody, np. dach. Dodatkowo, dla osób realizujących inwestycje, na które przeznaczona jest ograniczona pula pieniędzy, założenie okien dwuszybowych o wskaźniku Uw do 1,1 W/(m2K) będzie w zupełności wystarczające i wpisujące się w aktualnie obowiązujące normy. Również, właściciele nieogrzewanych na co dzień domków letniskowych i budynków gospodarczych mogą z powodzeniem założyć podwójnie oszklone okna. Niemniej jednak, zamontowanie podwójnych szyb w nieruchomości może zwiększyć jej wartość i atrakcyjność.

Kiedy wybrać okna trzyszybowe?

Do głównego kryterium w wyborze okna trzyszybowego należy miejsce ich instalacji i cel, jaki chcemy osiągnąć. Jest to wersja okien zdecydowanie droższa, która dodatkowo, dzięki kolejnej warstwie termoizolacyjnej, zapewnia jeszcze lepszy komfort i większą energooszczędność. Zatem, montaż okien z trzema szybami wymagany jest podczas budowy energooszczędnego lub pasywnego domu, w którym zapewnienie dobrej izolacji jest obligatoryjne. W porównaniu do okien dwuszybowych, do pomieszczenia będzie przenikać mniej ciepła ze słońca, co związane jest ze zdecydowanie niższym ryzykiem przegrzania domu.

Kolejnym wyznacznikiem jest wymiana okien w ramach przeprowadzanej termomodernizacji. Wówczas, wraz z wykonywanym remontem pomieszczeń i ocieplaniem elewacji, warto wymienić okna na trzyszybowe. Ponadto, wpływ na opłacalność montażu tego typu opcji ma rodzaj ogrzewania domu, dlatego najlepiej sprawdzą się w nieruchomościach, w których wykorzystywany jest olej opałowy, prąd elektryczny lub ciekły gaz.

Oto najważniejsze okoliczności, w których warto wybrać okna z potrójnymi szybami:

  1. Dobrej jakości potrójne szyby działają w takim sam sposób, jak izolacja dachu i ścian: utrzymują ciepło lub chłód w domu, co przyczynia się do obniżenia kosztów za ogrzewanie zimą i klimatyzację latem.
  2. Są przyjazne dla środowiska. Obniżona emisja dwutlenku węgla wynikająca z mniejszych nakładów energii na ogrzewanie i chłodzenie domu oznacza, że potrójne szyby wpisują się w trend dbania o środowisko.
  3. Grubsze, laminowane szkło i szczeliny między trzema szybami zapewniają izolację akustyczną, a jednocześnie wyglądają funkcjonalnie i stylowo.

Okna trzyszybowe i dwuszybowe – porównanie cen

Zakup okien to inwestycja na lata, dlatego podczas wyboru opcji najlepiej dopasowanych do naszych wymagań i preferencji, warto także zapoznać się z ich cenami. Do tańszej opcji należy pakiet okien dwuszybowych, których cena o wymiarze 150 cm szerokości i 150 cm wysokości zaczyna się już od 400 zł za sztukę. Ich niski koszt związany jest z wyższą wartością współczynnika przenikania ciepła. Tymczasem, potrójnie oszklone okna są zdecydowanie droższe i trzeba za nie zapłacić minimum 1300 zł. Dodatkowo, zastosowanie nowoczesnych okuć i niskoemisyjnych folii odpowiednio podnosi cenę kompletu okien.

Jakie okna do domu wybrać? Podsumowanie

Reasumując, można uznać, że nawet przy standardowym budownictwie, różnice pomiędzy dwu- i trzyszybowymi oknami są znaczne. Pojawiają się one w zakresie wysokości środków przeznaczonych na inwestycję oraz w specyfikacji technicznej. Szczegółowa analiza właściwości termicznych i akustycznych okien pozwala zauważyć, że mimo wysokiej ceny zakupu wariantu trzyszybowego, przeznaczone na inwestycje środki zwracają się bardzo szybko w postaci zmniejszenia kosztów za ogrzewanie.

Ponadto, należy mieć na względzie, również, technikę współczesnego budownictwa, lokali użytkowych i domów, w której zwraca się szczególną uwagę na energooszczędność i komfort akustyczny, co zapewniają w większym stopniu okna dwukomorowe. Większość znanych producentów okien dostosowuje swoją ofertę do zbliżających się zmian przepisów prawa w zakresie specyfikacji technicznej okien, proponując swoim klientom głównie okna o potrójnej szybie. Również, po analizie opinii samych użytkowników, które można znaleźć na licznych forach budowlanych czy w prasie branżowej okazuje się, że znacznymi względami cieszą się energooszczędne okna trzyszybowe.